BUS-PRESTIGE sp. z o.o.

Spółka BUS-PRESTIGE sp. z o.o. / siedziba Kębłowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395270
 • REGON – 221516592
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-05

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-04

Dane adresowe firmy BUS-PRESTIGE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kębłowo

Ulica – Wejherowska 28

Miejscowość – 84-242 Kębłowo

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.554199
Długość geogr. – 18.09815

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep

PKD 2 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

NG PLM-TEC sp. z o.o.

Spółka NG PLM-TEC sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395269
 • REGON – 21710099
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy NG PLM-TEC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Szewska 3A

Miejscowość – 50-053 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.10812
Długość geogr. – 17.03581

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów

PKD 2 – 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

PKD 3 – 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego

Dane wpisane do KRS

SOLVATECH KAZIMIERCZAK JĘŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Spółka SOLVATECH KAZIMIERCZAK JĘŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394847
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy SOLVATECH KAZIMIERCZAK JĘŻAK SPÓŁKA KOMANDYTOWO – AKCYJNA

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Kazimierza Wielkiego 1

Miejscowość – 50-077 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.108429
Długość geogr. – 17.042919

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

PKD 2 – 35.14.Z Handel energią elektryczną

PKD 3 – 35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

Dane wpisane do KRS

MAGAZYN BRACI CHORĄŻYCH sp.j.

Spółka MAGAZYN BRACI CHORĄŻYCH sp.j. / siedziba Biała Podlaska

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394818
 • REGON – 61229726
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy MAGAZYN BRACI CHORĄŻYCH sp.j.

Siedziba rejestrowa – Biała Podlaska

Ulica – Sidorska 59

Miejscowość – 21-500 Biała Podlaska

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.031574
Długość geogr. – 23.131849

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

PKD 2 – 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego

Dane wpisane do KRS

SANIGASS sp.j. MICHAŁ I DARIUSZ JASIONOWSCY

Spółka SANIGASS sp.j. MICHAŁ I DARIUSZ JASIONOWSCY / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394958
 • REGON – 321131080
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy SANIGASS sp.j. MICHAŁ I DARIUSZ JASIONOWSCY

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Jagiellońska 77 22

Miejscowość – 70-364 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.43297
Długość geogr. – 14.53766

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

PKD 2 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

PKD 3 – 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Dane wpisane do KRS

BRITAMER sp. z o.o.

Spółka BRITAMER sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394127
 • REGON – 145141640
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy BRITAMER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Sarmacka 12 2

Miejscowość – 02-972 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.918919
Długość geogr. – 19.1343

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

PKD 2 – 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania

PKD 3 – 58.11.Z Wydawanie książek

Dane wpisane do KRS

AMESTO sp. z o.o.

Spółka AMESTO sp. z o.o. / siedziba Warszawa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395026
 • REGON – 144887744
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-31

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy AMESTO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Warszawa

Ulica – Zagójska 10/12 43

Miejscowość – 04-101 Warszawa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.241529
Długość geogr. – 21.09447

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 2 – 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

PKD 3 – 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

Dane wpisane do KRS

IMPRESSION TOMASZ URBAŃSKI, MACIEJ SZYMANKIEWICZ sp.j.

Spółka IMPRESSION TOMASZ URBAŃSKI, MACIEJ SZYMANKIEWICZ sp.j. / siedziba Gdynia

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395582
 • REGON – 221524723
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-09-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-06

Dane adresowe firmy IMPRESSION TOMASZ URBAŃSKI, MACIEJ SZYMANKIEWICZ sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gdynia

Ulica – Marii Konopnickiej 5D 4

Miejscowość – 81-596 Gdynia

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.471399
Długość geogr. – 18.499559

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

Dane wpisane do KRS

VISECO sp. z o.o.

Spółka VISECO sp. z o.o. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395067
 • REGON – 180760085
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy VISECO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Gromskiego 8 26

Miejscowość – 35-233 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07864
Długość geogr. – 22.00325

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 2 – 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

PIEKARNIA, CUKIERNIA JADOWSKA, BARTŁOMIEJ LASKA, WOJCIECH LASKA sp.j.

Spółka PIEKARNIA, CUKIERNIA JADOWSKA, BARTŁOMIEJ LASKA, WOJCIECH LASKA sp.j. / siedziba Jadów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395615
 • REGON – 145232548
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-09-08

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-06

Dane adresowe firmy PIEKARNIA, CUKIERNIA JADOWSKA, BARTŁOMIEJ LASKA, WOJCIECH LASKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Jadów

Ulica – Zielona Droga 1 A

Miejscowość – 05-280 Jadów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.48737
Długość geogr. – 21.63328

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.71.Z Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD 2 – 10.72.Z Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek

PKD 3 – 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

Dane wpisane do KRS

RAJSKI OWOC sp. z o.o.

Spółka RAJSKI OWOC sp. z o.o. / siedziba Góra Kalwaria

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395091
 • REGON – 145160748
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy RAJSKI OWOC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Góra Kalwaria

Ulica – Batorego 38C

Miejscowość – 05-530 Góra Kalwaria

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.968454
Długość geogr. – 21.18193

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

PKD 2 – 10.39.Z Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

PKD 3 – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

Dane wpisane do KRS

POLSKA GRUPA MEDYCZNA 2 sp. z o.o.

Spółka POLSKA GRUPA MEDYCZNA 2 sp. z o.o. / siedziba Częstochowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395408
 • REGON – 242724880
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy POLSKA GRUPA MEDYCZNA 2 sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Częstochowa

Ulica – Wagnera 17/19

Miejscowość – 42-226 Częstochowa

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.807501
Długość geogr. – 19.082

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 2 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Dane wpisane do KRS

MONEST sp. z o.o.

Spółka MONEST sp. z o.o. / siedziba Wola Kazubowa

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394724
 • REGON – 101272269
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy MONEST sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wola Kazubowa

Ulica – Sadowa 2

Miejscowość – 95-080 Tuszyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.576881
Długość geogr. – 19.542049

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

PKD 2 – 01.12.Z Uprawa ryżu

PKD 3 – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

Dane wpisane do KRS

MDP – COMPANY sp. z o.o.

Spółka MDP – COMPANY sp. z o.o. / siedziba Stalowa Wola

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394708
 • REGON – 180769650
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-07

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy MDP – COMPANY sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Stalowa Wola

Ulica – Przemysłowa 11

Miejscowość – 37-450 Stalowa Wola

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.571331
Długość geogr. – 22.04735

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

PKD 2 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

PKD 3 – 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

Dane wpisane do KRS

NETLIBRE sp. z o.o.

Spółka NETLIBRE sp. z o.o. / siedziba Poznań

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395252
 • REGON – 301907840
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy NETLIBRE sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Poznań

Ulica – Św. Wawrzyńca 1 C 10

Miejscowość – 60-539 Poznań

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.420321
Długość geogr. – 16.89139

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

PKD 2 – 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 3 – 43.32.Z Zakładanie stolarki budowlanej

Dane wpisane do KRS

NOVOMEDIC sp. z o.o.

Spółka NOVOMEDIC sp. z o.o. / siedziba Bydgoszcz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395431
 • REGON – 341138830
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-06

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-05

Dane adresowe firmy NOVOMEDIC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Bydgoszcz

Ulica – Powstańców Wielkopolskich 26

Miejscowość – 85-090 Bydgoszcz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.129999
Długość geogr. – 18.030325

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 86.10.Z Działalność szpitali

PKD 2 – 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna

PKD 3 – 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna

Dane wpisane do KRS

APPLY CAPNOR INTERNATIONAL sp. z o.o.

Spółka APPLY CAPNOR INTERNATIONAL sp. z o.o. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000395072
 • REGON – 122209470
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-09-01

Data ogłoszenia wpisu – 2011-10-03

Dane adresowe firmy APPLY CAPNOR INTERNATIONAL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Jana Pawła Ii 41C

Miejscowość – 31-864 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.073679
Długość geogr. – 20.013186

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 09.10.Z Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego

PKD 2 – 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

PKD 3 – 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Dane wpisane do KRS